Sikkerhed

Nordjyske Jernbaner skal være det sikreste og mest rettidige jernbaneselskab i Danmark.

Vi forstår vores ansvar: At levere en sikker og stabil drift, så vores passagerer når derhen hvor de skal – trygt og til tiden.

Vores sikkerhedsmæssige grundholdning er, at:
Sikkerhed har altid første prioritet og vi tager ikke sikkerhed for givet.

Høj sikkerhed er fundamentet i vores kultur og dermed også en integreret del af virksomhedens strategi. Virksomhedens mål og tilhørende handlingsplaner kan aldrig forfølges eller igangsættes på bekostning af sikkerheden. 

Al kørsel foretages alene med veluddannet personale, sikre tog, sikker infrastruktur og sikkert udstyr – i fuld overensstemmelse med lovmæssige og interne krav.

Selv om sikkerheden hos Nordjyske Jernbaner er høj, vil vi hele tiden arbejde for forbedringer, der styrker sikkerheden og eliminerer og reducerer sikkerhedsrisici til et acceptabelt niveau.

 Det efterlever vi ved kontinuerligt at arbejde med sikkerhedskulturen, styrke sikkerhedskompetencer, sætte mål og følge op, inddrage alle i sikkerhedsarbejdet og bruge medarbejdernes viden og erfaring til at standardisere processer og indføre nye systemer, forretningsgange og procedurer.  

 Identificerer vi farer eller risici for farer, griber vi straks ind med forebyggelse.

 Sikkerhed er altid dit ansvar.