Kundetilfredshed

Nordjyllands Trafikselskab (NT) laver en kundetilfredshedsundersøgelse i NJ’s tog en gang i kvartalet. Kundeundersøgelsen foregår ved, at en interviewer fra NT’s samarbejdspartner kommer rundt i toget og stiller spørgsmål til kunderne. Der spørges bl.a. om følgende ting:

 • Togets overholdelse af køreplanen
 • Mulighed for siddeplads
 • Siddekomfort
 • Togpersonalets service og fremtræden
 • Indeklima i toget (temperatur, udluftning, træk mv.)
 • Indvendig rengøring i toget
 • Indvendig vedligeholdelse i toget
 • Støjniveauet i toget (fra motor, ventilationssystem, døre m.m)
 • Information i toget om næste stop (display og udråb)
 • Rejsetiden for denne tur
 • Togets afgang- og ankomsttidspunkter
 • Antallet af afgange på denne togrute
 • Information ved forsinkelser og udgåede ture
 • Information ved stationerne
 • Venteforhold ved stationerne
 • Muligheder for omstigning til andre ruter
 • Ventetiden ved skift til andre tog eller busser

 

Spørgsmålene besvares på en skala fra 0 – 10, hvor 0 er meget utilfreds og 10 er meget tilfreds.

Resultaterne samles af NT og offentliggøres minimum én gang årligt på: https://www.nordjyllandstrafikselskab.dk/om-nt/kundeundersoegelser

NJ er forpligtet til at følge op på forslag til forbedringer fra kunderne og evt. gøre tiltag i forhold til resultatet af kundetilfredshedsundersøgelserne.