Kundetilfredshed

Som en del af vores kontrakt med Nordjyllands Trafikselskab (NT) indgår vi i De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser (NPT), der udføres 2 gange årligt. Undersøgelsen gennemføres af  Passagerpulsen, under Forbrugerrådet Tænk. Vores mål er at sikre vores passagerer den bedst mulige oplevelse og dermed være i toppen af undersøgelsen.

Allerførste runde af NPT blev igangsat i slutningen af 2015 med deltagelse af DSB, Metroselskabet, Arriva Tog og Nordjyske Jernbaner. Fra april 2017 blev Lokalbanerne på Sjælland også en del af NPT, således at næsten alle landets togselskaber i dag er med i rapporterne.

Du kan læse mere om Passagerpulsen og se rapporterne her:

http://passagerpulsen.taenk.dk/vidensbanken/undersoegelse-togpassagerers-tilfredshed-med-rejsen

Vores operatørkontrakt med NT indeholder samtidig krav til blandt andet rettidighed og siddepladskapacitet. Disse mål er endnu ikke endeligt fastsat og som følge af den nylige overtagelse af den regionale togbetjening i Nordjylland foreligger der endnu ingen opgørelser.