Rejseregler

Rejsereglerne er udarbejdet i et fællesskab mellem DSB, Arriva Tog og Metroselskabet I/S, samt Trafikselskabet Movia,
BAT, FynBus, Sydtrafik, Midttrafik og Nordjyllands Trafikselskab inkl. Nordjyske Jernbaner i henhold til “Jernbaneloven” og
“Lov om trafikselskaber”.

De fælles landsdækkende rejseregler gælder for rejser med ovenstående selskaber i Danmark. Det vil sige rejser med bus, tog og metro.

Derudover henviser vi til EU-forordningen for jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser, som du kan finde her.