Tilbud om gratis influenzavaccination

Vi nærmer os sæsonen for influenza og vil i den forbindelse også i år tilbyde alle ansatte en firmabetalt influenzavaccination. Vi har lavet en aftale med Danske Lægers Vaccinations Service, som dels har klinik i Hjørring og Aalborg og som desuden holder en række Åben Hus arrangementer.

Bemærk, at Sundhedsstyrelsen på grund af COVID-19 opfordrer til, at endnu flere lader sig vaccinere mod influenza – se https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Influenzasaesonen-staar-for-doeren-Det-er-ekstra-vigtigt-at-huske-vaccinationen-i-aar.

Hvis du ønsker at benytte dig af dette tilbud, er fremgangsmåden:

Du kan booke en tid på en klinik via følgende link https://www.sikkerrejse.dk/  (Tidsbestilling nødvendig).

Du kan møde op til et af Åben Hus arrangementerne. Se arrangementer nær dig: https://arrangement.minvaccination.dk/home/showarrangements

VIGTIGT: Ved vaccination skal du udfylde og medbringe følgende rekvisition samt dit sundhedskort.

Hvis du hellere vil lade dig vaccinere hos din egen læge, kan du få omkostningen hertil refunderet ved at aflevere kvittering for betaling i NJs administration.

Hvis du har spørgsmål til ordningen, bedes du kontakte Henrik Præstholm.

 

Tilbage