Tilbud om gratis influenzavaccination

Vi nærmer os sæsonen for influenza og vil i den forbindelse også i år tilbyde alle ansatte en firmabetalt influenzavaccination. Vi har lavet en aftale med Danske Lægers Vaccinations Service, som har klinik i Hjørring og Aalborg.

Hvis du ønsker at benytte dig af dette tilbud, skal du booke en tid på en klinik via følgende link https://www.sikkerrejse.dk/ .
VIGTIGT: Ved vaccination skal du udfylde og medbringe følgende rekvisition samt dit sundhedskort.

Hvis du hellere vil lade dig vaccinere hos din egen læge, kan du få omkostningen hertil refunderet ved at aflevere kvittering for betaling i NJs administration.

Hvis du har spørgsmål til ordningen, bedes du kontakte Henrik Præstholm.

 

Tilbage