Målrettet brug af influenza vacciner.

Sundheds- og Ældreministeriet har 16. oktober 2020 bedt læger om at reservere influenzavacciner til brug for de sårbare borgere rundt om i landet, samt sundhedspersonalet der er i kontakt med disse.
På denne baggrund kan man i øjeblikket kun booke tid til influenzavaccination, hvis man er en del af risikogrupperne.

Tilbage