Ændring vedr. udbetaling af ferietillæg

Den nye ferielov indeholder nye regler for udbetaling af ferietillæg.
Ferietillæg udbetales fremover således:

• Almindeligt ferietillæg (1%) udbetales fremover i 2 rater:
o Den ene rate omfatter ferietillæg for perioden 1/9 – 31/5 – denne rate udbetales med lønnen for maj.
o Den anden rate omfatter ferietillæg for perioden 1/6 – 31/8 – denne rate udbetales med lønnen for august.

• Forhøjet ferietillæg ud over 1%:

o Omfatter et eventuelt forhøjet ferietillæg for perioden 1/1-31/12 – tillæg udbetales med lønnen for april.

Eventuelle spørgsmål omkring ovennævnte kan rettes til Pia eller Henrik.

Tilbage